Logg inn på din profil.

Skriv inn din epost adresse:
Skriv inn ditt passord
Glemt passord?

eller
Foreldre/foresatte eller elever over 18 år oppretter en profil her NB: kun en profil pr. familie:


Velkommen til Bergen Dansesenter!

Her registrerer du din påmelding

Når du har angitt ditt mobil nummer vil du etter noen sekunder motta en pinkode på sms og eventuelt epost.

  

Vennligst les dette før nettpåmelding.  

Personen som foretar nettpåmeldingen må være over 18 år. Vedkommende blir juridisk ansvarlig for påmeldingen.  

Eposten du registrerer bør være en adresse du sjekker ofte. Ordrebekreftelse sendes umiddelbart etter påmelding, skulle du ikke motta denne i din epost, sjekk spam-innboksen eller ta kontakt med administrasjonen på post@bergen-dansesenter.no.

Deler av påmeldingen betales direkte via ditt Visa eller Mastercard.


Org.nr: Bergen Dansesenter 977232090

Påmeldingsregler

Reglement for Bergen Dansesenter

 

Bergen Dansesenter forutsetter at alle elever og foresatte setter seg inn i betingelsene beskrevet under. Ved påmelding eller oppmøte på kurs godtas disse.

Personen som foretar påmeldingen må være over 18 år. Vedkommende blir juridisk ansvarlig for påmeldingen. Påmelding gjøres via nettportalen.

 

Påmelding og betaling

 • Du melder deg på til høst- og vårsemester i ett. Vi tar imot nye elever også i vårsemesteret.
 • Påmelding til kurs som går over et halvt semester (gjelder Danselek foreldre & barn 2-3 år og Babydans), går automatisk videre dersom man ikke aktivt melder seg av innen utgangen av kurset.
 • Avmelding og endring av kurs til vårsemesteret må skje innen 1. desember.
 • Mot slutten av vårsemesteret må elever som ønsker å fortsette melde seg på høstens kurs selv.
 • Påmeldingen er bindende. Det innebærer at man er pliktig til å betale kursavgiften, med mindre eleven meldes av innen utgangen av kursets to første uker.
 • Avmelding må skje til Bergen Dansesenters administrasjon og ikke til pedagogen.
 • En andel av kursavgiften betales ved påmelding. Denne betales ikke tilbake ved avmelding. 
 • Faktura for den resterende betalingen for kurset sendes på epost innen fire uker etter kursstart. Det faktureres hvert semester.
 • Betalingsfrist er februar for vårsemesteret, og september for høstsemesteret.
 • Ved uteblitt betaling sendes en purring med purregebyr og fakturagebyr.
 • Om fakturaen fortsatt ikke blir betalt sendes et inkassovarsel med ytterligere gebyr. Betales ikke denne sendes kravet til inkasso.

 

 

Ferieklasser og sommerkurs

 • En andel av kursavgiften betales ved påmelding til sommerkurs. Denne betales ikke tilbake ved avmelding. Avmelding må skje mimum to uker før kursstart.
 • Ferieklasser er enkeltstående og refunderes ikke ved avmelding.

 

 

Sykdom og skade

 • Ved avmelding etter andre kursuke gjelder samme regler som ved generell avmelding. Ved fremleggelse av legeattest vurderes redusert pris etter søknad.
 • Dersom eleven er syk og hindret fra å komme på en enkelttime, kan vedkommende be om å ta igjen den tapte undervisningen på et annet kurs med tilsvarende nivå og ledig plass. Dette gjelder kun ved sykdom, og ikke dersom fraværet skyldes ferie, møter, bursdager og andre omprioriteringer.

 

 

Personvern og foto/video

 • Vår personvernerklæring finner du på hjemmesiden vår: https://bergen-dansesenter.no//stiftelsen-bergen-dansesenter/personvernerklaering/
 • Våre arrangementer blir dokumentert med foto og/eller video.
 • Ved påmelding samtykker du til at vi kan oppbevare og bruke bilder av deg. Vi kan bruke dette fotomaterialet i annonser, på nettsiden mm. Dersom det er av avgjørende betydning at det ikke tas bilder av deg/ditt barn må du i tillegg melde fra om dette skriftlig til post@bergen-dansesenter.no.
 • Ser du et bilde du ikke ønsker å ha publisert: gi oss beskjed så fjerner vi det umiddelbart.
 • Når det fotograferes i timene gir vi beskjed til elever om dette, og de vil ha muligheten til å avstå å bli fotografert. 

 

 

Avlysning av kurs

 • Bergen Dansesenter har anledning til å avlyse, flytte, endre eller slå sammen kurs. Vi vil i disse tilfellene hjelpe med å finne gode løsninger sammen med kursdeltakerne.
 • Det hender vi må avlyse en undervisningstime på grunn av sykdom i de tilfellene vi ikke klarer å finne en vikar. Dette blir ikke kompensert med mindre det overskrider to ganger i løpet av et semester.

 

 

Semesteret

 • Høstsemesteret består av 15 kursuker, og i vårsemesteret er det 18 kursuker.
 • Vi følger skoleferier og helligdager (ikke planleggingsdager).

 

 

Ansvar

 • All trening skjer på eget ansvar.
 • Bergen Dansesenter tilbyr en forsvarlig undervisning med erfarne pedagoger.
 • Vi forutsetter at eleven selv tar hensyn til eventuelle skader eller plager, men gi gjerne beskjed til pedagog i tillegg. Vennligst oppgi eventuelle allergier, sykdommer eller lignende vi behøver å ha kjennskap til.
 • Verdisaker oppbevares i garderobene og dansestudioets fellesarealer på eget ansvar. Vi anbefaler at verdisaker tas med inn i dansestudio.
 • Tyveri politianmeldes, og man blir utestengt fra dansestudioet i ett år.
 • Bergen Dansesenter har absolutt nulltoleranse for diskriminering, trakassering og mobbing. Vi forbeholder oss retten til å irettesette elever ved behov. Opplever du diskriminering, trakassering eller mobbing skal dette meldes til administrasjonen.
 • Vi har taushetsplikt på lik linje med andre som jobber med barn.Opphavsrett

 • Øvelser, trinnkombinasjoner og koreografier i undervisningsopplegget er den enkelte pedagogs eiendom (ref Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverkloven)). Våre elever har følgelig ikke anledning til å offentlig fremvise trinnkombinasjoner innlært i undervisningen uten etter samtykke fra pedagogen.
 • Elevene selv skal som hovedregel ikke filme i danseklassene våre. Dette gjelder både øvelser og koreografi. Det kan gjøres unntak i spesielle tilfeller, men da på pedagogens initiativ.Korona – midlertidig reglement i forbindelse med koronasituasjonen:

 • Bergen Dansesenter forholder seg til de til enhver tid gjeldene anbefalingene for smittevern. Dette kan medføre endringer i prosedyrer på relativt kort varsel. Ved behov vil inntil fem minutter av ordinær undervisningstid kunne brukes til påkrevd renhold.
 • Alle elever plikter å bidra i arbeidet med smittevern og følge anvisningene fra pedagoger og administrasjonen ved Bergen Dansesenter.
 • Ved en oppblomstring av koronasmitte i vår region som fører til hel eller delvis stengning av skolen i løpet av semesteret vil kursavgiften ikke bli refundert. Vi vil i et slikt tilfelle gå over til digital undervisning.

 

Siste revisjon 23.01.2023

Lukk